Göliska IT är ett kommunalförbund samägt av 6 kommuner i södra Sverige. Förbundet förser sina medlemskommuner med IT-system, utrustning och användarstöd. Göliska IT letade efter ett verktyg som skulle förbättra effektiviteten, kundservice och ge kostnadsbesparingar. Efter utvärdering av flera system valde Göliska IT Clearpulse som verktyg eftersom det var det mest kompletta systemet för de utmaningar som Göliska IT ställts inför.Göliska IT är ett kommunalförbund samägt av 6 kommuner i södra Sverige. Förbundet förser sina medlemskommuner med IT-system, utrustning och användarstöd. Göliska IT letade efter ett verktyg som skulle förbättra effektiviteten, kundservice och ge kostnadsbesparingar. Efter utvärdering av flera system valde Göliska IT Clearpulse som verktyg eftersom det var det mest kompletta systemet för de utmaningar som Göliska IT ställts inför.

Systemspecialisten Christer Dahlberg från Göliska IT förklarar resonemanget bakom behovet av att få ett nytt system:
“Vi letade efter ett hanteringsverktyg som kunde hantera tex intern kundfakturering, kontroll över våra kunders IT-verksamhet, infrastruktur samt ta hand om kontrakt och programlicenser i ett och samma system.”

Projektet var omfattande, eftersom processer och rutiner måste uppdateras samtidigt. De viktigaste funktionerna som bidrog till den enkla driftsättningen var systemets skalbarhet och flexibilitet. Systemet är modulärt och möjliggör att man kan aktiverar de komponenter som behövs. Christer Dahlberg säger att företaget är mycket nöjd med projektets resultat:

“Efter att Clearpulse har tagits i bruk kan vi erbjuda en mer noggrann och väl definierad information till våra medlemmar om deras IT-tillgångar samt de kostnader som är förknippade med dessa. Det kan vara hårdvara likväl som mjukvara och tjänster.”

Systemet har ökat förbundets effektivitet när det gäller tidsbesparing eftersom alla nödvändiga komponenter kan hittas från ett och samma system:

  • Dokumentation av alla tillgångar
  • Lifecycle Management
  • Kostnadskontroll
  • Licenshantering
  • Användarvänlighet

Christer Dahlberg kommenterar om samarbetet:
“Det är lätt att göra affärer med Clearpulse. Vi har kompetent stöd och vägledning i de frågor som uppkommer både avseende teknik och handhavande. Vi känner oss trygga”