Cuppla är ett företag som utvecklar innovativa lösningar för distribution av mobila enheter och digitalt innehåll. Cupplas signatur är ett användarvänligt enhetshanteringssystem som möjliggör fjärrstyrning av mobila enheter och applikationer. Med Cuppla kan företaget se till att alla läsplattor, mobiltelefoner är rätt konfigurerade och redo att användas. Till exempel kan fjärradministrationsverktyget användas för att ställa in Wi-Fi-inställningar och specifika säkerhetskonfigurationer. Cuppla tillhandahåller också ett verktyg för centraliserad distribution av digitala material till slutanvändarna.

Dave Katz, från Cupplas försäljnings- och marknadsavdelning, har varit i kontakt med Cubescom sedan början av 2018 om Cupplas system och dess potentiella fördelar. Tero Suominen, Cubescoms VD, talar om samarbetets utgångspunkt:

“En av våra högt värderade produkter på marknaden är Clearpulse, ett omfattande IKT-infrastrukturhanteringssystem. Vi märkte genast de möjligheter som Cuppla kan hjälpa oss och våra kunder med och bestämde att vi vill ha med Cuppla i vårt lag.

Med Cuppla som partner förstärks Clearpulse med mobile device management. Kunders mobila terminaler kan enkelt integreras in i Clearpulse.

Cupplas VD Johanna Kartila-Malmivaara: “Detta samarbete med Cubescom är en helt ny upplevelse för oss, med nya kundsegment och möjligheten att utöka försäljningen i Skandinavien, någonting vi ser fram emot med spänning”