Save up to 30% by using Clearpulse

Automatically discover and store IT asset data

Track assets throughout their life cycle

VARFÖR CLEARPULSE?
Clearpulse by Cubescom är ett ledningsverktyg för företag med ett antal stationära, bärbara och mobila arbetsstationer samt smarta enheter med licensierad, installerad programvara.
Med Clearpulse hanterar du hårdvaran och er licensierade programvara och får besparingar genom att säga upp  programvara som ej används. Den moderna och mångsidiga hanteringsprogramvaran har utvecklats över tio år. Clearpulse ger dig fördelar i produktivitet, när du är medveten om dina ICT-tillgångar i realtid. Det ger dig också mer cybersäkerhet – Clearpulse hittar förbjuden programvara och påminner dig om aktuella och föråldrade licenser. I allmänhet är Clearpulse alltid medveten om all din IT-kunskap.

VÅRA KUNDER

Göliska IT förbättrade sin kundtjänst

Göliska IT är ett bolag som ägs av fem kommuner i Sverige. Företaget tar hand om olika IT-tjänster och ger tekniskt stöd till kunderna. Göliska IT letade efter ett ledningsverktyg som skulle förbättra effektiviteten, förbättra kundservice och göra kostnadsbesparingar.

Göliska IT:llä käytössä Clearpulse

Cubescom och Cuppla - partners i mobila lösningar

Med Cuppla som partner förstärks Clearpulse med mobile device management. Kunders mobila terminaler kan enkelt integreras in i Clearpulse.

 

HUR FUNGERAR DET?

Clearpulse IT Asset Management är ett processhanteringsverktyg som kombinerar din ICT användningsinformation och dina kontrakt.
Programvaran hjälper dig att hantera dina ICT-tillgångar i sin livscykelhantering. Med Clearpulse kan du övervaka alla enheter från mobiler till servrar och programvaror med tillhörande kontrakt. Clearpulse IT Asset Management levereras med fem valfria tilläggs moduler. Med Clearpulse kan du identifiera alla enheter och utrangera de oanvända och ofta dyrbara enheterna såväl som programvarulicenser.

CLEARPULSE IN ACTION

CLEARPULSE IT ASSET MANAGER

Asset Management är ett processverktyg som kombinerar finansdata och kontrakt med IT-inventarier för att stödja livscykelhantering och strategiska beslut. IT Asset Management omfattar all mjukvara och hårdvara som används i organisationen samt dess samt dess relation och användning.

CLEARPULSE SOFTWARE ASSET MANAGER

Licensiering är en av företag och organisationer mest komplexa tillgångar, eftersom många användare i företaget kan installera programvara på sina enheter om det är en PC/MAC eller Smartphone / Tablet. Om du har regler och förfaranden för program och licenser och hur de köps och installeras, saknas vanligtvis kontroll över hur dessa tillgångar faktiskt används, detta säkerställs med Clearpulse Software Asset management.

CLEARPULSE CMDB (ARCHITECT)

Justera tjänsteleveransen i enlighet med organisationens mål och prioriteringar! Clearpulse CMDB presenterar, med precision och synlighet, relationer och beroenden i förhållande till företagets system och IT-infrastruktur – med grafiska illustrationer. Clearpulse CMDB innehåller IT-infrastrukturkomponenter och organiserar objekt i sina relationer och beroenden som en grund för en konsekvent och pålitlig serviceleverans. Denna synlighet förbättrar och förenklar förändringshanteringsprocessen och är ovärderlig i felhanteringsprocessen.

CLEARPULSE FINANCE MANAGER

Organisationer där du internt valt “köpa och sälja” som ekonomisk modell för IT-tjänster, Clearpulse Finance är ett enkelt verktyg för att hantera intern debitering av programvara, hårdvara och tjänster. Vidare kan verktyget integreras med finanssystemet (ERP-systemet) som ger automatiserad intern debitering på kontonivå tillsammans och detaljerad rapportering.

CLEARPULSE CONTRACT MANAGER

IT-organisationen som operatör och tjänsteleverantör ingår avtal med externa leverantörer och olika partners. Avtal, inköp och support av hårdvara och mjukvara samt garanti på levererade varor eller detaljerade serviceavtal relaterade till telefoni, lagring, outsourcad databehandling eller professionella IT-tjänster. Med Clearpulse Contract Manager får företaget en global överblick över alla IT-relaterade avtal – med villkor, versioner, datum och kostnader.

MOBILE DEVICE MANAGEMENT

Clearpulse Mobile Device Management gör det möjligt att hantera samtliga mobila terminaler som används inom organisationen. Systemet möjligör enkel åtkomst till företagets mobila terminaler där man snabbt konfigurerar enheterna efter företags standarder. Clearpulse Mobile Device Management gör det möjligt att hantera samtliga mobila terminaler som används inom organisationen. Systemet möjligör enkel åtkomst till företagets mobila terminaler där man snabbt konfigurerar enheterna efter företags standarder.

• Installera Programvara
• Konfigurera inställningar i operativsystemet.
• Positionera förlorade terminaler
• Radera/ Spärra förlorade terminaler

CLEARPULSE SERVICE DESK

Servicedesken har ett användarcentrerat tillvägagångssätt för alla IT-relaterade frågor. En service desk integrerar affärsprocesser och IT genom att ha ansvaret för övervakning, incident och förändringshantering i enlighet med överenskomna servicenivåer. Clearpulse Service Desk är en helt integrerad lösning för incident- och förändringshantering, med tillgången till användarrelaterade tillgångar och affärsapplikationer och system.

PRISSÄTTNING

Clearpulse-prissättningen innehåller två punkter: licens och volymbaserad faktor.
Clearpulse-licens är tillgänglig som SaaS och Cloud-baserad produkt. Clearpulse kan också köpas som en licensierad produkt.

Antalet hårdvara (dvs. datorer, servrar, skrivare och mobila enheter etc.) definierar den laddade avgiften. Denna faktor kan förändras baserat på antalet poster i kundens miljö under avtalstiden.

­­Kalkylator SEK kommer inom kort

BERÄKNA CLEARPULSE KOSTNADER

1. Välj moduler

2. Välj antal noder
(över 2000 noder be om offert)

3. Välj kontraktets längd

4. Total kostnad/mån i Euro. Köp genom att fylla i formulär.

IT Asset manager
Software asset manager
Contract manager
CMDB (architect)
Mobile device manager
Finance manager
Service desk

NODER

Change
1
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
MER

KONTRAKTLÄNGD (MÅNADER)

Change
1
12
24
36

TOTALA KOSTNADER / MÅNAD

FRÅGA OM EN OFFERT * FRÅGA OM ETT OFFERT *

*) Vår försäljning kommer att kontakta dig

Subscriber information

Company name *
First name *
Last name *
Phone *
Email *

Order information

Selected modules:
IT Asset manager
Software asset manager
Contract manager
CMDB (architect)
Mobile device manager
Finance manager
Service desk
Selected nodes:
Selected contract length (months):
Total cost (euro):
Send
Cancel

CUBESCOM

Cubescom Oy är expert på IKT-hantering och mjukvara.

Vår kunskap är inriktad på att utveckla våra kunders verksamhet med mångsidiga mjukvarulösningar. Vi har utvecklat vårt produkt- och serviceutbud för att möta våra kunders behov av personal och resurser, elektronisk handel och rapportering. Vad som helst ditt behov är att vi presenterar de bästa alternativa mjukvaruplattformarna och lösningarna skräddarsydda. Clearpulse är en del av Cubescom-företaget.

Intensifiera ditt företag idag för att få större framgång imorgon.

Läs mer: www.cubescom.fi
Behövs hjälp? Kontakt: support(a)clearpulse.net

CONTACT: